سرمربی سابق نفت آبدان درگذشت


به مشاوره فانئوس،

جاسم اهل الیارف معلم سابق نیروی کار سراسری فوتبال ناشنوایان ایران کدام ممکن است همراه خود این نیروی کار قهرمان مسابقات آسیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوسیه شده بود در امروز {به دلیل} کهولت سن در سن ۷۶ سالگی دار فانی را وداع ذکر شد.

الیارف سابقه حضور در نیروی کار هایی چون اهواز شاهین، معاونت پرسپولیس، شهرداری خرمشهر، صنعت آب اهواز، صنعت نفت آبادان، صنعت نفت اهواز، جدا از خوزستان کدام ممکن است در لیگ قدس محدوده شد را در کارنامه دارد.

وانا نیوز این ضایعه را به گروه فوتبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار جاسم، خانوار العرف آسایش می گوید.

انتهای پیام