سلاح تانک های روسیه در اوکراین را ناراحت کرد! (+عکس)سلاح های NLAW بالقوه ضربه زدن در شکاف فوق العاده نزدیک را دارند کدام ممکن است ممکن است در نبردهای شهری فوق العاده مهم باشد.