سند ۳ رکورد در مدیریت اینترنت Steel Engineering


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند اصفهان به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی نمایندگی ذوب آهن اصفهان، محمدرضا یزدان بنا، سرپرست نگهداری، تعمیرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگاه های نمایندگی ذوب آهن گفت: این اداره در سال ۱۴۰۰ سودآور به سند ۹۳.۵ نسبت شد. تعمیرات مداوم در تولیدات مختلف اجرای ۸۲ درصدی تعمیرات بخش های مختلف ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سند رکورد رفتن ۴۱۴ هزار قطعه اجتناب کرده اند حدود ساخت در کارگاه های ساختمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش رکورد ۱۲ سال فعلی در گروه کارگاه های آموزشی معاونت وزارت صنعت. ساختمان.

وی اظهار داشت: اجرای خوب هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۸۷ تعمیرات در جاری انجام، ۶۵ مورد سبقت گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۱ سرمایه گذاری برای بخش های مختلف در جاری استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر بخش ها اجتناب کرده اند جمله اقدامات مهم پرسنل تصویر تعمیرات این مجموعه در سال قبلی بود.

یزدان بنا افزود: اجتناب کرده اند تولید دیگری دستاوردهای این اداره کل در سال ۱۴۰۰ در بخش ساختمان می توان به تحمیل ۲۷۹۰ تن جامد فلز، آهن جعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​رنگی در کارگاه جامد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانکن سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۸۴ تن در کارگاه سازه فولادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهسازی ردیابی کرد. . ” اجرای ۱۹۰۰۰۰ تجهیزات ساعت در کارگاه مکانیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات هوادهی اجرای ۴۳۷۸۰ تجهیزات ساعت در کارگاه مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیابی از دستگاه با کیفیت حرفه ای تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانیتورینگ ۷ هزار و هفت برگ نقشه A4 در واحد طراحی.

سرپرست کارگاه های نگهداری، تعمیرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختمان ذوب آهن شکسته نشده داد: علاوه بر این مونتاژ فناوری معنی مونتاژ همراه خود ۸۲۷ برگ نقشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سند ۵۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۳۳ ردیف سفارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفارش ساخت اجزا می خواست واحدهای واحد تولیدی در واحد این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری، بسته شدن شد. فاز مدیریت ۱۲۰۰۰، ۳۸۲ تن، ۴۴۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۴۸ ساعت اجزا یدکی تجهیزات تولیدی واحد مدیریت استاندارد برای ساخت موجود در اجتناب کرده اند تولید دیگری دستاوردهای این بخش است.

وی افزود: بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت ۹۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳۵ قطعه توسط واحد مدیریت کیفی خارجی مونتاژ، مدیریت، این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت همراه خود بیش از سه هزار میلیارد ریال در صورت عقد قرارداد توسط واحد تحلیل فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب تکمیل شد. بیش از دو هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۰۰ نوع فراهم می کند می خواست کارگاه ها توسط واحد تدارکات را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبارداری اجتناب کرده اند تولید دیگری اقدامات مهم این بخش اجتناب کرده اند نمایندگی است.

وی اظهار داشت: در تصویر معاینه فنی این اداره کل ۲۹۲۸ مورد بازرسی ارتعاش، سونوگرافی، تصویربرداری هوادهی، آنالیز جریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعادل در واحد CM را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۵۲ مورد بازرسی آسانسور را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور جدا از صرفه جویی ۴۰ درصدی در واحد CM تکمیل شد. انواع آسانسور اجزا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبقت گرفتن آسانسور را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازه واحد معاینه فنی به همان اندازه ۲۶ میلیون سانتی متر مربع بررسی غیر مخرب به صورت اساس در واحد بررسی غیر مخرب ۲۴۵ بازرسی مخازن، سیستم های روغن کاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم های هیدرولیک به اضافه ۱۸ صرفه جویی در بلعیدن روغن را انتخاب کنید و انتخاب کنید گریس اجزا علاوه بر این صرفه جویی ۳۲ درصدی در تجزیه و تحلیل لیست عیوب اجزا، ۲۴۵ بازرسی گیربکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه مکانیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرفه جویی ۵۰ درصدی در فهرست اجزا اجتناب کرده اند جمله دستاوردهای اشاره کردن شده بود. قائم مقام.

یزدان بنا در خاتمه اظهار داشت: تصمیم گرفت هستیم اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های پیش سوراخ بینی شده در سال ۱۴۰۱ را اجرا کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعدی اجتناب کرده اند همه در کسب کوره های القایی، کارگاه ۴۶، ماشین های تراش CNC را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید پانچ، کارگاه ۴۸، تراش CNC، مانکن سازی، تسریع کنیم. کارگاه، را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبدیل کردن ماشین قوی «۴۸، تجهیزات نورد کارگاهی ۴۷، تجهیزات مونتاژ کارگاهی ۵۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای شرایط تامین چرخ دنده، ابزار، فراهم می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده مصرفی برای این گروه، شاهد بدست آوردن به از دستگاه جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید رکوردهای بالا {در این} سال

انتهای پیام/۶۳۱۲۸/م/
این را برای صفحه اول اصرار دهید