سوپ مینسترون – JSHealth


این سوپ فوق العاده مغذی و دلچسب مینسترون گرم کننده کلاسیک زمستانی است. ما محتوای سبزیجات را تقویت کرده و از خمیر پالس (ساخته شده از حبوبات) برای افزایش کل پروتئین استفاده کردیم. یک سهم بزرگ تهیه کنید و چند روز از آن لذت ببرید یا در قسمت هایی برای بعد منجمد کنید! این غذای راحت و راحت در بهترین حالت است.

4 سرو می کند

دیدگاهتان را بنویسید