سپاهانی‌ها {در خانه} خدا (عکس)
گیمرها سپاهان ساعت شب قبلی به زیارت خانه خدا رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش اجتناب کرده اند ادای احترام به ایران سفری به مکه مکرمه به این منظور داشتند.