سپاهان در آسیا زخم خورده است/ استقلال فریب آن نتایج را نخورد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، گروه فوتبال سپاهان در فینال دیدار آسیایی شخصی کدام ممکن است در نتیجه با کیفیت حرفه ای‌ترین شکست آنها {در این} مسابقات شد، همراه خود ۵ گل مغلوب الدحیل قطر شد به همان اندازه اجتناب کرده اند راهیابی به مرحله بعدی مسابقات باز مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تهران برگردد. شاگردان نوید کیا کدام ممکن است کارشان در آسیا به بالا رسید، حالا باید {برای حفظ} کلاس سوم شخصی در لیگ جنگیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی نیم نگاهی هم به حداقل یک کلاس صعود در جدول را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور در جایگاه دوم داشته باشند.

احمد کعبیان پور کارشناس فوتبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشکسوت ۲ تجهیزات گلف استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاهان در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر گفت: سپاهان نیاز به شکست همراه خود این نتیجه مقابل الدحیل نبود. کودک‌های ما هم حمله ها زیادی را روی دروازه الدحیل انجمن دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها تمایز ۲ گروه در نحوه استفاده اجتناب کرده اند مکان‌های گل بود.

وی اضافه کرد: گیمرها سپاهان در خیلی اجتناب کرده اند مواقع جایگزین سوزی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی دروازه تمیز را هم سطح زدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه در پاره‌ای مواقع هم بدشانس بودند کدام ممکن است توپ‌هایشان تغییر به گل نشد. شاید اگر توپ‌های سپاهانی‌ها تغییر به گل می‌شد این نتیجه حتی می‌توانست کاملاً برعکس هم {اتفاق بیفتد}.

پیشکسوت فوتبال در شکسته نشده خاص داشت: سپاهان زخم خورده اجتناب کرده اند آسیا در لیگ هم کار دشواری دارد. هرچند آنها شکاف نسبتاً خوبی همراه خود فلز دارند، با این حال اگر دیر بجنبند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در لیگ هم امتیاز سوزی کنند، فلز جای این گروه را بگیرد. برای همین است اهمیت تفریحی این گروه همراه خود استقلال اصولاً می‌شود.

مدافع اسبق استقلال خاطرنشان مونتاژ: تفریحی استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاهان مهمترین تفریحی باقی مانده به همان اندازه بالا فصل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیت آن به حدی بالاست کدام ممکن است حتی توجه پرسپولیس هم به این تفریحی هست. آبی پوشان برای حضور در قهرمانی محکوم به پیروزی {در این} تفریحی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاهانی‌ها اگر نمی‌خواهند جایگاه سومی آنها به خطر بیفتد باید {در این} تفریحی پیروز شوند.

کعبیان پور شکسته نشده داد: شاید این تصور پیش آید کدام ممکن است چون سپاهان در آسیا نتایج ضعیفی گرفته در لیگ هم حریف راحتی برای استقلال باشد کدام ممکن است این تصور خطا است. استقلالی‌ها تحت هیچ شرایطی نباید فریب نتایج آسیایی سپاهان را بخورند. سپاهان به شبیه به میزان کدام ممکن است جاده حفاظت آسیب پذیری در آسیا داشت، در جاده حمله فوق العاده پر توان به نظر می رسد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون آن است گفتم در برابر این همین الدحیل اگر مهاجمان جایگزین سوزی نکرده بودند شاید این نتیجه بر عکس رقم می‌خورد.

پیشکسوت استقلال تصریح کرد: تفریحی همراه خود سپاهان را شاید بتوان مهم قهرمانی آبی پوشان دانست. استقلالی‌ها فصل خیلی خوبی را سپری کرده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارند این فصل خوشایند را همراه خود قهرمانی به اتمام برسانند. یکی اجتناب کرده اند مهم‌ترین اتفاقاتی کدام ممکن است {در این} مسیر می‌تواند برای او یا او بیفتد، پیروزی در اصفهان بر سپاهان است.

کارشناس فوتبال خاص داشت: سطح قوت استقلال جاده دفاعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطح قوت سپاهان جاده حمله این گروه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدیهی است کدام ممکن است تقابل جاده حمله خوشایند سپاهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده حفاظت مستحکم استقلال می‌تواند اجتناب کرده اند افسون‌های بالای این دیدار باشد.