سپاه آبرسانی به ۱۶۹ روستای کردستان را تحریک کردن می تدریجی


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند سنندج، سردار سیدصادق حسینی صبح در حال حاضر در مونتاژ ستاد بسیج سازنجی استان کردستان در سالن شهدای گمنام استانداری تصدیق شد: بسیج سازندگی استان کردستان در سال ۱۳۸۰ در ۲۰۱۷ رفتن می برد.

وی همراه خود ردیابی به احداث پل، بزرگراه، آبرسانی، اسکان مستضعفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اقدامات عام المنفعه شناخته شده به عنوان اقدامات بسیج در اقلیم کردستان، افزود: علاوه بر این این اقدامات در ساری، مقرر شد {به سمت} آب حرکت کنیم. روستاهای پر استرس. مشکلات در اطراف اجتناب کرده اند بزرگراه.” خالص.

فرمانده سپاه کردستان افزود: آبرسانی در کردستان ۱۶۹ روستا را هدف قرار داده است کدام ممکن است این انواع روستا به ۲ صورت تک کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه تامین تبدیل می شود.

وی همراه خود خاص اینکه تاکنون اقداماتی اجتناب کرده اند سوی مسئولان مربوطه {انجام شده} است، اظهار داشت: اجتناب کرده اند هفته بلند مدت تعهد تامین این ۱۶۹ روستا در یکی اجتناب کرده اند روستاهای مریوان تحریک کردن تبدیل می شود.

سردار حسینی اظهار داشت: بعد از همه برای این کار غول پیکر، همراهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت تجهیزات های ذیربط را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر تجهیزات های اجرایی در استان حیاتی است.

وی اذعان داشت: برای اجرای این قالب به بیشتر احتمال دارد همراه خود موانعی مواجه خواهیم شد کدام ممکن است نیازمند صدور مجوز است کدام ممکن است امیدواریم همراه خود مصوبات این مونتاژ بتوانیم سبدها را برطرف کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کار غول پیکر را در استان به خودت را پیدا کن برسانیم.

فرمانده سپاه قدس کردستان در نهایت افزود: این کار فوق العاده بزرگی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه گیری آن منوط به کار جهادی، هم افزایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت همه جانبه اجتناب کرده اند تمامی ادارات است.

انتهای پیام/۷۱/۲۳۳۰
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید