سیریوس؛ ابزاری نظامی که "سکوت" را تبدیل به گزینه ای قدرتمند می کند! (+فیلم و عکس)سامانه ای جمع و جور و قابل حمل توسط انسان با توانایی پشتیبانی از عملیات نظامی در هر سطح، چیز جدیدی است. سیریوس به عنوان حسگری پیشرفته می تواند سکوت را به یک گزینه ای بسیار قدرتمند تبدیل کند.