سیل یزد/ خسارت به ۲۲۰ خانه
میراث فرهنگی استان یزد: پس از بارش های سیل آسای موسمی در مناطق مختلف استان یزد، شاهد آبگرفتگی در تمامی مناطق و آبگرفتگی معابر، منازل و مغازه های سطح شهر هستیم که خسارات زیادی به بافت های ناایمن و فرسوده وارد کرده است. یزد – شهر از جمله بافت تاریخی یزد. .