شجاعت و جسارت در سطح کلان در کشور لازمه اتصال ظرفیت داخلی و خارجی صنعت نفت است.
واقعیت این است که شرایط سیاسی حاکم بر کشور در دهه‌های اخیر و همواره کشور را در شرایط حساس، بی‌ثبات و بی‌ثباتی قرار داده است، ۹ شرکت نفتی داخلی را بر آن داشته تا ریسک استفاده از ظرفیت داخلی را حتی به قیمت تمام شده به جان بخرند. به تاخیر انداختن توسعه پروژه‌ها و از دست دادن فرصت‌های اقتصادی را می‌پذیرند و بانک‌ها، شرکت‌ها و فعالان اقتصادی، جرأت و ریسک مشارکت در طرح‌های توسعه صنعت نفت را نمی‌پذیرند.