شرایط احیای برجام را طبق روایت رئیسی ببینید
سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور گفت: یکی از مولفه هایی که ایران در هر توافق احتمالی می خواهد، ضمانت های الزام آور طرف مقابل است. راستی‌آزمایی‌های عملی در خصوص رفع دائمی تحریم‌ها و بسته شدن ادعاهای سیاسی علیه ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از دیگر اجزای توافق مورد نظر جمهوری اسلامی ایران است.