شرط خروج زائران اربعین از کشور / تست PCR در مرزها منتفی است – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانمحسن فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ملاک شرکت در پیاده روی اربعین تزریق دوز یادآور واکسن کرونا است.

وی افزود: دوز تقویت کننده یعنی ۶ ماه از آخرین تزریق واکسن کرونا گذشته است. پس اگر دوز دوم را ۶ ماه قبل تزریق کرده، نوبت سوم را تزریق کند و اگر نوبت سوم را ۶ ماه پیش تزریق کرده، نوبت چهارم را تزریق کند.

فرهادی ادامه داد: ملاک شرکت در راهپیمایی اربعین بنابراین تعداد دوزهای قبلی نیست، بلکه فاصله ۶ ماهه بین واکسیناسیون است که باید رعایت شود.

معاون فنی مرکز بهداشت محیط و کار وزارت بهداشت تاکید کرد: به طور کلی برای سفرهای برون مرزی دوز پوردوس باید ۶ ماه پس از تزریق قبلی داده شود.

فرهادی افزود: علاوه بر تزریق دوز تقویت کننده، فرد نباید بیمار باشد. البته تاپیک تست کامپیوتر آر مستثنی است، اما هنگام خروج از مرز، چک انجام می شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت عراق نیز کنترل های خود را برای ورود زائران اربعین دارد، گفت: در جلساتی که به همین منظور برگزار شد، این تمهیدات اندیشیده شده است تا زائران ایرانی به دلیل تزریق امکان حضور داشته باشند. یک دوز یادآوری اربعین را در راهپیمایی داشته باشید.