شرکت ها رایگان اتوبوسرانی تهران به نمازگزاران عید فطر
نمایندگی واحد اتوبوسرانی تهران اجتناب کرده اند ساعت ۵:۳۰ بامداد روز عید، اجتناب کرده اند مبادی تصمیم گیری شده {به سمت} دانشکده تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بعد اجتناب کرده اند اقامه نماز جهت ادای احترام به مبادی اولین شرکت ها رسانی رایگان انجام می دهد.