شرکت کننده پیشین پرسپولیس قراردادش را فسخ کرد


به گزارش وانانیوز، 

 سعید حسین‌پور شرکت کننده پیشین پرسپولیس کدام ممکن است به کارکنان کاوالای یونان پیوسته بود همراه خود فسخ توافقی قرارداد همراه خود این کارکنان به تهران بازگشت.

حسین‌پور کدام ممکن است عالی‌سال تولید دیگری همراه خود کاوالا قرارداد داشت بعد اجتناب کرده اند جدایی الکس نوری سرمربی ایرانی_ آلمانی اجتناب کرده اند این کارکنان، قراردادش را فسخ کرد.

حسین‌پور بعد اجتناب کرده اند صحبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگی همراه خود الکس هادی تقی سرپرست ایرانی-کانادایی کاوالا راهی ایران شد به همان اندازه فوتبال شخصی را در ایران شکسته نشده دهد.

انتهای پیام/