شماره تلفنی که مشکلات تولید را در کشور حل می کند
یکی از فعالان عرصه تولید کشور در سخنانی اقدامات دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه را راهگشای بسیاری از مشکلات صنعت کشور دانست و گفت: در هر زمانی از روز که تولیدکنندگان و کارآفرینان با مشکل مواجه می شوند. مشکل، با معاون دادستان کل کشور تماس می گیرند و مشکل را با آنها در میان می گذارند و با آنها در میان می گذارند و واقعاً با جدیت در مسیر حل مشکل می روند.