شناخت وزیر امور خارجه عمان اجتناب کرده اند عملکرد کشورمان در شومینه بس در یمن – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند پایگاه {اطلاع رسانی} وزارت امور خارجه، وزیر امور خارجه عمان ضمن استقبال اجتناب کرده اند این تصمیم تلفنی، ایران ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان به مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت، اجتناب کرده اند شومینه بس استقبال کرد. در یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند عملکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده آنها تشکر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا کشورمان ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است این موضوع بستر اجباری را برای اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو فراهم تنبل. ادعا کردن ها بین همه طرف های یمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشایی مرزهای این ملت.

امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان {در این} تصمیم تلفنی ضمن تبریک حلول ماه پربرکت رمضان به همتای عمانی شخصی، مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت عمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابراز امیدواری برای ثابت ماندن شومینه بس در یمن، اجتناب کرده اند عملکرد سازنده ای کدام ممکن است در یمن انجام داده است شناخت کرد. عمان {در این} زمینه ورزشی می تنبل.

امیر عبداللهیان وی اظهار داشت: آنچه اکنون ضروری است، تعمیر مناسب محاصره بشردوستانه به موازات تداوم شومینه بس است. اکنون کشتی کمک های بشردوستانه به افراد یمن فوق العاده ضروری است.

وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص مذاکرات وین نیز اجتناب کرده اند اعمال مجدد تحریم های آمریکا علیه برخی اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های ایرانی انتقاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران برای منصفانه هماهنگی خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت کنار هم قرار دادن است، با این حال طرف آمریکایی همراه خود برخی اغراق می تنبل. ها، پاسخگو برای مستقیم افزونه تاکنون مذاکراتی صورت گرفته است.

وزرای امور خارجه ۲ ملت بر یکپارچه رایزنی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رایزنی های جاری در خصوص موضوعات در اصل کار ۲ ملت هماهنگی کردند.