شناسایی تب کریمه کنگو در ۱۶ استان
وزارت بهداشت: تشخیص تب کریمه کنگو در ۱۶ استان کشور در صورت تاخیر در درمان تب کریمه کنگو منجر به مرگ بیمار می شود. امکان انتقال تب خونریزی دهنده کریمه کنگو از شخص ثالث وجود دارد. این حیوان دو هفته است که به ویروس تب کریمه کنگو مبتلا شده است و علائم آن شامل کمردرد و تب است.