شناسایی رهبران شورش با هواپیماهای بدون سرنشین


رئیس یگان ویژه (نیروی انتظامی) از استفاده از انواع دوربین ها برای کنترل و رصد صحنه های عملیاتی خبر داد و گفت: معاندان در دید پرندگان ریز هستند.

به گزارش مهر سردار حسن کرمی با بیان اینکه هوشمندی مفهوم بسیار گسترده ای دارد که بخشی از آن به استفاده از فناوری های نوین برمی گردد، گفت: خوشبختانه امروزه این فناوری های نوین در سطح یگان های ویژه فرج مورد استفاده قرار می گیرد و آنها از آن استفاده می کنند. از جمله پیشگامان استفاده از این نوع تجهیزات بوده ایم

فرمانده یگان ویژه فراجا خاطرنشان کرد: به عنوان مثال با استفاده از انواع دوربین هایی که اکنون در اختیار داریم، صحنه های عملیات را کنترل می کنیم تا پیام مرکز کنترل را به واحدهای عملیاتی منتقل کنیم و دستورالعمل های عملیاتی را در صحنه انجام دهیم.

وی همچنین در خصوص استفاده از فناوری های نوین در یگان های ویژه فرجا به تجهیز ریزپرندگان به دوربین اشاره کرد و گفت: در حال حاضر این مشکل در یگان های ویژه مورد استفاده قرار می گیرد و این فناوری در ماموریت اربعین و در حال حاضر در سطح است. ماموریت های شهری مستلزم استفاده از این فناوری است.

کرمی با بیان اینکه در یگان های ویژه فراجا فناوری های بسیار دیگری نیز مورد استفاده قرار می گیرد، اظهار داشت: آنچه برای هوشمندسازی ملاک است مدل هوشمند یگان ویژه است که با مشارکت دانشگاه دفاع ملی به طور مفصل روی آن کار شده است. یعنی مدل هوشمند چیست و ما می توانیم سیستمی طراحی کنیم که به رئیس در تصمیم گیری کمک کند.

رئیس یگان های ویژه فراجا در ادامه تصریح کرد: به عنوان مثال از این فناوری برای شناسایی حجم جمعیت، تنش و وسایلی که جمعیت با خود حمل می کنند و تعیین لیدرها و راهنمایان محل حضور آنها در اجتماعات استفاده می شود. و شورش

وی افزود: اگر همه این فناوری ها با هم ترکیب شده و در یک سیستم وصل شوند، قطعا به فرماندهی در تصمیم گیری کمک می کند. اصولاً این هوشمندسازی واقعی یگان های ویژه فراجا که به دنبال آن هستیم صورت می گیرد.