شناسایی و دستگیری ۸۸۰ شورشی


جانشین فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به آمادگی کامل نیروی انتظامی برای مقابله با فتنه گران گفت: خانواده ها بیش از هر زمان دیگری مراقب فرزندان خود باشند تا فریب کانال ها و صفحات مجازی دشمنان خارجی را نخورند.

جانشین فرمانده انتظامی گیلان از شناسایی و دستگیری ۸۸۰ نفر از عوامل اغتشاش، تحریک، تعرض به شهروندان، تخریب اموال عمومی و خسارت به واحدهای صنفی گیلان خبر داد و گفت: باند تولید مواد محترقه به قصد تخریب. و تخریب اموال عمومی در این استان نیز دستگیر شدند.

سرهنگ حسین حسن پور در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به شناسایی و برخورد پلیس با اغتشاشگران و اغتشاشگران اظهار داشت: ۸۸۰ نفر از عاملان اغتشاش، تحریک، سوء استفاده از شهروندان، تخریب اموال عمومی و خسارت وارده به واحدهای صنفی دستگیر شدند. در گیلان تبدیل شد

وی در ادامه از تسلیم شدن تعدادی از این افراد با تشکیل پرونده در مرجع قضایی خبر داد و افزود: تعدادی از این افراد متوهم که فاقد سابقه بودند با تحقیقات بیشتر پلیس آزاد شدند.

جانشین فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به آمادگی کامل نیروی انتظامی برای مقابله با فتنه گران گفت: خانواده ها بیش از هر زمان دیگری مراقب فرزندان خود باشند تا فریب کانال ها و صفحات مجازی دشمنان خارجی را نخورند.

حسن پور همچنین از شناسایی باند تولید مواد اشتغالزا که قصد تخریب و تخریب اموال عمومی در استان گیلان را داشتند، اظهار کرد: از این گروه تعدادی کوکتل مولوتف و سلاح سرد کشف شد.

وی با تشکر از افرادی که برای تامین امنیت با پلیس همکاری می کنند از آنان خواست در صورت برخورد با موارد مشکوک مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.