شهادت یک افسر پلیس در تیراندازی به شوهر عصبانی
زمانی که مامور برای درک حکم و اجرای دستورات ضابط قضایی به درب منزل متهم رفت، متهم به محض بیرون آمدن از ناحیه سینه با اسلحه شلیک کرد و بلافاصله به سمت شاکی که همسرش بود تیراندازی کرد. او را مجروح کرد او با همان اسلحه خودکشی می کند.