شهر آستین ، ISD در مجموع 450،000 دلار کمک های فدرال برای پلیس جامعه اهدا کرد.آستین (KXAN) – شهر آستین و منطقه مستقل مدرسه آستین در مجموع 450،000 دلار کمک های فدرال برای بهبود پلیس جامعه دریافت می کنند.

شهر آستین 200،000 دلار کمک مالی از طرف سازمان اجرای قانون کاهش تنش دریافت می کند. IST آستین 248،245 دلار برای پیاده سازی تیم مداخله در بحران – پروژه CIT دریافت می کند.

سناتور جان کورنین گفت: “اطمینان از امنیت جوامع ما بسیار مهم است و یکی از بهترین کارهایی که ما می توانیم انجام دهیم این است که مأموران اجرای قانون را با پلیس منطقه همکاری نزدیک داشته باشیم.” “من این اطلاعیه را تحسین می کنم و به هر کاری که بتوانم برای حفظ امنیت ساکنان آستین ادامه خواهم داد.”

بودجه از طریق دفتر خدمات امنیت اجتماعی وزارت دادگستری به عنوان بخشی از برنامه توسعه امنیت جامعه تأمین می شود.

دیدگاهتان را بنویسید