شورای حقوق بشر گروه ملل آرزو کرد تجزیه و تحلیل کسب اطلاعات در مورد کشتار غیرنظامیان در اوکراین شده است
آنتونیو گوترش، دبیر کل گروه ملل متحد روز قبل از امروز آرزو کرد تحقیقات بی طرفانه با اشاره به حوادث بخارست در اوکراین شد.