شکایت باشگاه پرسپولیس از مجری در تلویزیون


به گزارش وانانیوز،

باشگاه پرسپولیس از یکی از مجریان تلویزیون که در رابطه با درخواست هواداران دست به اقدامات عجیبی زده و درباره این باشگاه صحبت کرده بود، شکایت کرده است.

در همین راستا باشگاه پرسپولیس با توجه به اقدام اخیر این مجری تلویزیون، شکایت و لایحه ای از تیم حقوقی تهیه کرده و اقدامات لازم را پیگیری خواهد کرد.