شکایت مناسب ذوب آهن اجتناب کرده اند کمک داور ورزشی همراه خود خدمه تجهیزات گلف نفت سلیمانبه آگاه فانئوس،

خدمه فوتبال ذوب آهن در حالی ساعت شب قبلی در هفته {بیست و چهارم} لیگ برتر انگلیس مغلوب مسجد نفت سلیمان شد کدام ممکن است مدیرعامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری اعضای این خدمه خطاها داوری موثری را در کسب این نتیجه سبک تذکر داشتند.

این دلیل است تجهیزات گلف ذوب آهن اصفهان اجتناب کرده اند کمک داور دوم دیدار مقابل نفت مسجد سلیمان به طور مناسب به گروه لیگ شکایت کرد.

حسن اکرمی، حمیدرضا افشون را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجف پناهی تصمیم گیری این دیدار را بر عهده داشتند.

انتهای پیام/