شکست با کیفیت صنعتی شاگردان الهاشمی مقابل گروه دوره ای غنی سازی / محرم در سفر!


به آموزش داده شده است فانئوس،

عصر در امروز یکشنبه دیدار گروه های محرم تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظم آوران سیرجان در مرحله دوم مقدماتی لیگ برتر بسکتبال در سالن آزادی تهران برگزار شد.

{در این} ورزشی شاگردان مصطفی هاشمی در محرم مقابل حریف سیرجانی انجام ضعیفی داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ۸۹ بر ۶۷ شکست سنگینی را متحمل شدند.

در صورت پیروزی در نیمه دوم، نظم آوران به نیمه باقی مانده راه پیدا می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت پیروزی مهرام کار، به دیدار سوم کشیده تبدیل می شود.

شهرداری گرگان در اولین دیدار در امروز کوبر رفسنجان را شکست داد.

فردا زبهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالاه به مصاف هم می الگو.

انتهای پیام/