صدها نفر برای حمایت اجتناب کرده اند روسیه در صربستان تجمع کردند


به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری فارس، رسانه های روسی اجتناب کرده اند نمایندگی تعدادی از هزار نفری ساکنان بلگراد پایتخت صربستان در نشانه بزرگی در حمایت اجتناب کرده اند روسیه خبر دادند.

به گزارش ریانووستی، انگیزه برگزاری مناسبت «نه به ممکن است» رای صربستان به ریختن روسیه اجتناب کرده اند شورای حقوق بشر گروه ملل بود.

این راهپیمایی توسط گروه “گشت از ما” به مدیریت دمنیان کندیوویچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنبش “اوبراز” به مدیریت امبراد اوبرادوویچ کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند این در ماه مارس تظاهراتی در حمایت اجتناب کرده اند روسیه انجمن داده بود، ترتیب شد.

بر ایده این گزارش، تن نفر حدود ساعت ۱۹:۰۰ به وقت بومی در برابر این کاخ ریاست جمهوری در وسط بلگراد، نزدیک بنای یادبود نیکلاس دوم تجمع کردند. سپس انواع آنها به یک زن و شوهر هزار نفر رسید.

به گزارش ریانووستی، نمایندگی کنندگان در نشانه پرچم های روسیه، صربستان، جمهوری های خودخوانده دونتسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوهانسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرچم سیاه، زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفید امپراتوری روسیه را حمل می کردند. بعضی ها تی شرت پوشیدند.

معترضان جاده بی نظیر میلان، کرالا را مسدود کردند، سپس در صف اجتناب کرده اند وسط شهر راهپیمایی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ستاد کل، وزارت حفاظت صربستان، مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت امور خارجه صربستان رفتن کردند.

بر این ایده، نمایندگی کنندگان شعارهایی مشابه «کریمه روسیه است»، «کوزوو صربستان است» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «صرب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روس ها در همه زمان ها برادرند» بالا دادند. آنها علاوه بر این در برابر این سفارت بلاروس در حمایت اجتناب کرده اند رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو مانترا بالا دادند.

آخر حرف / خ
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید