صدور تصمیم قضایی مبنی بر اختصاص ۲۰ هزار تن کاغذ وارداتی در انبارهای احاطه بندر شهید رجایی


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بندرعباس، در پی اختراع محموله غول پیکر کاغذ وارداتی در یکی اجتناب کرده اند انبارهای احاطه بندر شهید رجایی بندرعباس، رئیس قاضی هرمزگان به در کنار مدیرکل زندان های ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب گروه قوه قضائیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قضائیه. ماموران انتظامی همراه خود بازدید اجتناب کرده اند انبار، انتخاب ها مورد نیاز را برای ایجاد انجمن کالاهای حال متعهد شدن کردند.

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان {در این} بازدید همراه خود ردیابی به گذشته تاریخی نگهداری حدود ۳۰۰۰ تن کاغذ وارداتی {در این} انبار اظهار داشت: خوب نمایندگی بخش شخصی همراه خود اکتسابی فارکس دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محبوب در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۰۰۰ تن اجتناب کرده اند این کاغذ را اکتسابی کرده است. واردات نیز با بیرون اخذ مجوزهای مورد نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطمینان حاصل شود که کسب درآمد، ۷۰۰ تن اجتناب کرده اند آن دسترس در بازار آزاد تهیه شد.

وی اظهار داشت: در پی گزارش ماموران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختراع انبار، اداره کل تعزیرات حکومتی هرمزگان وارد این پرونده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جریان معامله با به تخلفات مسئولان این نمایندگی، اتهام احتکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کالا به آنها راه اندازی شد شد. خارج اجتناب کرده اند جامعه ۳ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ میلیون تومان جریمه تیز کردن کرد.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان نیز همراه خود تقدیر اجتناب کرده اند اقدامات بلافاصله پلیس ایمنی مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعزیرات حکومتی برای استان، تاکید کرد: بر مقدمه قوانین نظارت بر خوردن فارکس محبوب بر عهده تجهیزات های متولی {در این} زمینه است. . را انتخاب کنید و انتخاب کنید شواهد حال متأسفانه ادارات ذیربط مدیریت خوبی {در این} مورد نداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوتاهی کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مواقع لزوم در زمان ادعا جرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعقیب متهم باید موضوع تخلف را نیز تجزیه و تحلیل کنند.

وی همراه خود ادعا اینکه بر مقدمه اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها غیر مناسب حدود ۲۰ هزار تن کاغذ وارداتی در انبارهای احاطه بندر شهید رجایی بندرعباس نگهداری تبدیل می شود، تصریح کرد: همراه خود تجزیه و تحلیل بلافاصله موضوع، اقدامات مورد نیاز برای ایجاد پروژه بلافاصله انجام تبدیل می شود. اجتناب کرده اند کالاهای حال {در این} انبارها. .

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان علاوه بر این خاطرنشان کرد: پس اجتناب کرده اند تایید رئیس قوه قضائیه، مرجع قضایی استان هرمزگان همراه خود محوریت شورای پیشگیری اجتناب کرده اند شیوع جرم {برای حفظ} حقوق عامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هدف برخورد قاطع همراه خود عاملان داروها اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازهای از ما، مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت اتحادیه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغازه ها را به طور قابل توجهی در اصل کار شخصی قرار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همین راستا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند اختراع انبار {در این} انبار اصل meting out کالاهای حال در آن برای ادغام کردن بیش اجتناب کرده اند ۳۰۰۰ تن کالای وارداتی را صادر کرد. کاغذ را انتخاب کنید و انتخاب کنید این محموله در کانتینر بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود قیمت مصوب مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدت خوب هفته به همان اندازه در اختیار خوردن کنندگان به همان اندازه در اختیار خوردن کنندگان قرار خواهد گرفت، عرضه مشاور وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی تبدیل می شود حاضر شده در وب meting out

وی در خاتمه اذعان داشت: همراه خود ملاحظه به گزارش متولیان امر مشکلات حال برای بار این محموله های غول پیکر کاغذ وارداتی، توافق های مورد نیاز اجتناب کرده اند سوی اداره کل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی استان هرمزگان برای تامین ارزش های مورد نیاز {انجام شده} است. وانت های مورد نیاز برای بدست آوردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی این محموله.” {در سراسر} ملت پذیرفته شده است.

انتهای پیام/ ۸۸۰۵۵
این را برای صفحه اول توصیه دهید