طالبان فرستاده پاکستان را احضار کردند
امیر خان متکی وزیر امور خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرین آخوند معاون وزیر حفاظت لحظه ای طالبان همراه خود منصور احمد خان فرستاده پاکستان در کابل دیدار کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله ها اسلام آباد بر بخش‌هایی اجتناب کرده اند خوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنر را محکوم کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید “اکیداً تاکید کردند کدام ممکن است چنین حملاتی تکرار نشود.”