طرفدار فرمانده سپاه فتح به خبرنگاران/خرمدل: در درجه سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان ای بنویسید


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند یاسوج، سردار حمید خرمدل در مراسم تجلیل اجتناب کرده اند برگزیدگان جشنواره رسانه ای ابوذر در جهان کهجیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد گفت: به اصل معظم له {در این} خصوص همراه خود ایشان تصمیم گرفتیم.

وی همراه خود دقیق اینکه هر انقلابی سه وجه دارد، شکسته نشده داد: جنبه اول مدیریت مکتب را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکترین دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم مردم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ انقلابی نیست کدام ممکن است طرف آن نباشد، دشمن برای آن این سیستم دارد. همه. سه رکن انقلاب، به همان اندازه اینکه به همان اندازه درجه مدیریت پیش رفتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی کردند کدام ممکن است آرمان جانشین فرماندهی را به خوبی به خاطر بسپارند.

فرمانده سپاه فتح استان شکسته نشده داد: جنگی کدام ممکن است دشمنان در جهان به راه انداخته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش بزرگی اجتناب کرده اند آن برای زشت جلوه دادن مکتب اسلام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت خشونت آمیز، ظالمانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضد به تصویر کشیده شده است. آزادی زمانی نیست کدام ممکن است همراه خود ورودی بازاریابی خصمانه مواجه شدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جای ظالم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مظلوم را عوض کردند.

او اظهار داشت: اوکراین آنقدر مظلوم است کدام ممکن است در نظر گرفته شده می کنیم همه باید به آن است کمک کنند، با این حال اگر کسی با اشاره به سوریه، یمن، لبنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق صحبت تدریجی، این ساده از دست دادن سرمایه است.

خرمدیل علاوه بر این به برخی نبرد‌های دشمنان در تعدادی از وقت جدیدترین ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: چقدر جستجو در اجتناب کرده اند بین برداشتن اتصال ۲ ملت برادر ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان بودند، علاوه بر این وقتی همراه خود چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه کار با هم می‌کنیم مورد حمله قرار می‌گیریم، با این حال وقتی همراه خود آنها مذاکره می کنیم خوب ارزش داریم به ما اطلاع دهید {در این} چهل سال همراه خود ما چه کردند.

فرمانده سپاه فتح همراه خود تایید اینکه در لحظه نبرد روایتی {است تا} حق را انتخاب کنید و انتخاب کنید باطل جای ظالم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مظلوم را بگیرد، خاطرنشان کرد: آنها جستجو در تغییر آنچه می خواهند به گذشته تاریخی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهد در لحظه ما چیست؟ در لحظه همراه خود نبرد عکس گذراندن هستیم، دشمن در جاهایی قابل مقایسه با نبرد شیمیایی ناشناخته است کدام ممکن است بافت نمی کنیم، با این حال روح ما را اصلاح می دهد.

فرمانده سپاه فتح همراه خود ردیابی به الگوی ای اجتناب کرده اند این گونه دشمنی ها اظهار داشت: روزی کدام ممکن است در کنترل در گذشته اجتناب کرده اند انقلاب انقلابی بود با این حال الان در رسانه ها می گوید ما به سلاح دفاعی خواستن نداریم، معلوم است چه تغییری کرده اند. در افکار او.»

وی افزود: اگر نیروهای ما اجتناب کرده اند تسلیحات دفاعی استفاده {نمی کردند} در لحظه در عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیبی بودیم کدام ممکن است به محض خلع سلاح به این ۲ ملت حمله کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن ها را اشغال کردند.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلسرد کردن کدام ممکن است برای او یا او به وجود آمده غیر قابل تصور است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلسرد کردن حق بدون هیچ ملاحظه ای خوب ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در لحظه ایران خوب توانایی جهان ای است در حالی کدام ممکن است آمریکایی هایی کدام ممکن است تریلیون ها دلار بدهی دارند. در کمپین ها چیزی به انگشت نیاورده است.” این دلیل است به در نظر گرفته شده عصبانی کردن مردمان ما هستند.

او اجتناب کرده اند سیستم رسانه ای ملت انتقاد کرد کدام ممکن است گاهی علیه ما واقعاً کار می کند. صف کشیده اند. هدف اینکه برخی رسانه ها اجتناب کرده اند ضعیف آب، انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین در ساعات اولین بروز زلزله خبر می دهند، روزی کدام ممکن است در زمان بروز زلزله البته است آب، انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین برداشتن تبدیل می شود، چیست؟

خرمدل علاوه بر این اجتناب کرده اند رسانه های کهجیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد خواست اجتناب کرده اند مرزهای استان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویدادها فراتر گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان ای را سبک تذکر قرار دهند به همان اندازه بتوانیم همراه خود {اطلاع رسانی} از محسوس توطئه های دشمن را خنثی کنیم.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول هدایت دهید