طرفدار های طب استاندارد برای ماه مبارک رمضان


خبرگزاری فارس – گروه خشمگین: خواه یا نه در ماه رمضان اجتناب کرده اند عوارض مبارزه کردن می برید؟ خیلی ها در همه زمان ها در ماه رمضان اجتناب کرده اند شکم درد شکایت دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علت آن را نمی دانند. {در این} گزارش عالی متخصص طب استاندارد اطلاعاتی را برای روزه داران حاضر می تدریجی. مثبت باشید اگر در وعده صبحانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سحری به طرفدار های طب استاندارد حرکت کنید در ماه رمضان کوچکترین مشکلی نخواهید داشت.

* خلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوی شخصی را بشناسید به همان اندازه روزه داری برای شما ممکن است ساده شود

متخصصان طب استاندارد می گویند در هیکل انسان ۴ نوع صفرا، دم، بلغم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودا موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر شخص خاص ابتدا باید همراه خود شخصیت آن شناخته شده شود. سنگ کیسه صفرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگ کیسه صفرا دچار سوءتغذیه هستند، با این حال نیمه خدایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلغم ها اشتهای زیادی به وعده های غذایی دارند. اگر در هر ۴ فصل بافت سرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید لرز دارید، بلغمی هستید. خلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوی مالیخولیایی خیلی خنک نیست. در بین اشخاص حقیقی فوق العاده خوب و دنج، گروه مجاری صفراوی در ۴ فصل دمای هیکل بالایی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها اجتناب کرده اند از گرما شاکی هستند، با این حال دموها ساده در فصل بهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تابستان اجتناب کرده اند از گرما شکایت دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فصول تولید دیگری بافت بدی ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام موجود است. گروه پنجم کدام ممکن است اگر همراه خود یکی اجتناب کرده اند شرایط فوق سازگار شدن داشته باشند، با این حال قسمتی اجتناب کرده اند هیکل مشابه با نوک انگشتان در همه زمان ها خنک هر دو در همه زمان ها خوب و دنج باشد. افرادی که هر کدام اجتناب کرده اند این مزاج ها را دارند در ماه رمضان باید به غذای شخصی ملاحظه کنند. عالی متخصص طب استاندارد به خوانندگان توصیه می تدریجی فهرستی اجتناب کرده اند ماهیت غذاهای مختلف تهیه کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم غذایی شخصی را بر مقدمه آن ترتیب کنند.

* مسمومیت عالی کیلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم هیکل در ماه رمضان

شاید باورتان نشود، با این حال روزه ماه رمضان اثراتی بر هیکل ممکن است دارد کدام ممکن است شاید تصورش را هم نکنید. بعد از همه به شرط اینکه سحر را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبحانه بخورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقیاس کافی بخورید. درمانگران استاندارد معتقدند کدام ممکن است مخلوط کردن ظریفی در داخل ماهیچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین چربی موجود است کدام ممکن است تنها همراه خود گرسنگی تمدید شده مدت اجتناب کرده اند هیکل خارج تبدیل می شود. به منظور که اگر شخص خاص ۳۰ روز درست روزه بگیرد، سموم بدنش به طور درست از بین بردن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روز بعد اجتناب کرده اند عید فطر جسمی مفید ممکن است داشته باشد. هیکل انسان حدود عالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم کیلو سم اضافی را ذخیره می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ساده همراه خود روزه داری تمدید شده از بین بردن تبدیل می شود.

* طرفدار عمومی!

روزه تکل در فصل بهار را {فراموش نکنید}. به همین دلیل ممکن است نیز باید رژیم غذایی شخصی را مطابق همراه خود این فصل اجتناب کرده اند سال ترتیب کنید. بهتر از طرفدار اینجا است کدام ممکن است غذاهای غنی اجتناب کرده اند آب میوه بخورید، یعنی آبی کدام ممکن است برای عجله اجتناب کرده اند هیکل خارج نمی شود. این دلیل است باید سوپ را ویژه به ویژه در وعده صبحانه انواع کنید. از آب خنک فریب دادن هیکل نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای عجله از بین بردن تبدیل می شود. با این حال آب اخیر در هیکل باقی {می ماند}.

چون {در این} فصل شکاف افطار به همان اندازه سحر کم است باید این زمان را به گونه ای جدا کردن کنیم کدام ممکن است در افطار غذای سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سیهر غذای با کیفیت حرفه ای بخوریم. هر ۲ وعده غذایی نباید سبک هر دو با کیفیت حرفه ای باشد، بهتر از صبحانه سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغذی است. بیایید همراه خود مقداری خرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب ولرم آغاز کنیم. بعد اجتناب کرده اند ۲۰ دقیقه غذای سبک مشابه با سوپ بخورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبح ها غذای با کیفیت حرفه ای بخورید.

* هنگام صبحانه مراقب صفرا باشید

متخصصان طب استاندارد معتقدند پس اجتناب کرده اند خوردن عالی روز درست، خلط صفرا در هیکل افزایش خواهد یافت. به همین دلیل غذای خوردن شده در وعده سحری باید به گونه ای انواع شود کدام ممکن است صفرا را بیش از حد نکند را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذای انتخابی نیز غذاهای خنک را انتخاب کنید و انتخاب کنید خنک باشد. برخی اجتناب کرده اند وعده های غذایی مشابه با زولبیا، بامیه، پیتزا را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذاهای چرب باعث افزایش صفرا در هیکل هنگام صبحانه می شوند. وقتی صفرا در هیکل متورم تبدیل می شود، مشکلات زیادی مشابه با ریزش مو، زنگ زدن در گوش، سوزش کف پا، تیره شدن منافذ و پوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرگرفتگی تحمیل تبدیل می شود. پس حواستان باشد کدام ممکن است صفرا خشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب و دنج است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانید برای صبحانه اجتناب کرده اند غذاهای خنک مشابه با شربت قاصدک، نعناع، ​​ترشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید میوه های آبدار مشابه با هندوانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرکبات بیشترین استفاده را ببرید.

* در سحر مراقب بلغم باشید

اجتناب کرده اند ساعت ۱۲ ساعت شب به همان اندازه ۶ صبح ساعات سردی در هیکل موجود است کدام ممکن است در آن خلط زیادی در خون موجود است. برای از بین بردن این بلغم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرما اجتناب کرده اند هیکل، مصرف کردن غذاهای خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشک مشابه با فزجان، خرما، حلوا، عسل هر دو سایر غذاهای خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشک در سحر حیاتی است. اگر در سحر غذاهای خنک بخورند، مزاج هیکل خنک تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسان دچار بیماری هایی مشابه با آرتروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید عوارض تبدیل می شود.

بعد از همه می توان ذکر شد در سحر را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبحانه نباید گرمای خالص هر دو سرمای خالص خورد. ۷۰ نسبت غذاهای خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ نسبت غذاهای خنک را باید در سحر خوردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالعکس در وعده صبحانه، یعنی ۷۰ نسبت غذاهای خنک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ نسبت غذاهای خوب و دنج خوردن شود.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه دهید