طولانی ترین قنات جهان در ایران (+عکس)
قنات زارچ با قدمتی ۲ تا ۳ هزار ساله و ۹۰ کیلومتری به عنوان یکی از طویل ترین قنات های ایران شناخته می شود و با شماره ۱۴۸۳۰ در تیرماه ۱۳۸۳ در فهرست آثار ملی و تیرماه ۱۳۹۴ به ثبت جهانی رسیده است. ، و نماد در شهر زارچ و دلیل نامگذاری آن قرار دارد. به همین دلیل به قنات زارچ نیز معروف است و تعداد چاه های آن ۲۱۱۵ حلقه است.