طول مدافع پرسپولیس خاص شد


به مشاوره فانئوس،

فرشاد فرجی مدافع پرسپولیس روز قبل از این در جریان نیمه اول دیدار مقابل آلومینیوم مصدوم شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله تفریحی را توقف کرد.

علیرضا واقعیت، دکتر پرسپولیس در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود مکان تجهیزات گلف پرسپولیس دانستن درباره میزان مصدومیت این شرکت کننده ذکر شد: پس اجتناب کرده اند مصدومیت فرج در تفریحی عصر قبلی، کارهای اولین او برای عجله تکمیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله اجتناب کرده اند پای او فیلمبرداری شد.

وی یکپارچه داد: نتیجه تصویربرداری رزونانس مغناطیسی {انجام شده} توسط فرجی نماد می دهد کدام ممکن است وی دچار کشیدگی مچ پا شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه به همان اندازه ۴ هفته اجتناب کرده اند میادین در اطراف است، با این حال امتحان شده می کنیم به همان اندازه در اسرع وقت همراه خود انجام تمرینات، وی را به تمرینات گروهی برگردانیم. اقدامات اجباری».

انتهای پیام/