عذرخواهی رونالدو پس اجتناب کرده اند فرار گوشی حریف + فیلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس


به گزارش خبرگزاری فارس، منچستریونایتد عصر قبلی در چارچوب رقبا های فوتبال انگلیس به مصاف اورتون در گودیسون پارک سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نتیجه عالی بر صفر شکست تلخی را متحمل شد.

در نهایت ورزشی، رونالدو در حالی کدام ممکن است وارد رختکن می شد، گوشی سلول هوادار اورتون را گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود پرتاب آن روی پایین آن را شکست.

او ساعاتی بعد در دنیای آنلاین ما اجتناب کرده اند این هوادار عذرخواهی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید او را به یکی اجتناب کرده اند مسابقات منچستریونایتد دعوت کرد.

رونالدو در اینستاگرام شخصی نوشت: اصلاً سرراست نیست کدام ممکن است بتوانید احساسات شخصی را در شرایط روی حیله و تزویر مدیریت کنید. این وضعیتی است کدام ممکن است ما در آن قرار داریم. ما همه وقت نسبت به اتفاقاتی کدام ممکن است می افتد احترام می گذاریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبور هستیم از الگوی جوانانی هستیم کدام ممکن است عاشق فوتبال هستند. من می خواهم آرزو می کنم اجتناب کرده اند طرف خودم عذرخواهی کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت امکان، این هوادار را به سیگنال ورزشی جوانمردانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی به ورزشی منچستریونایتد در اولدترافورد دعوت کنم.

منچستریونایتد همراه خود این باخت ۵۱ امتیازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کلاس هفتم جدول سقوط کرد.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید