عرشه پرواز به دلیل فرود اضطراری هواپیمای مشهد – یزد ترکید
اندکی پس از بلند شدن و برخاستن هواپیما، خلبان اعلام کرد که لاستیک هایش ترکیده و هواپیما در باند فرودگاه شهید هاشمی نژاد فرود آمد و مسافران از باند خارج شده و با اتوبوس به فرودگاه بازگشتند.