علی دایی در آغوش رئیس فیفا + عکس


به مشاوره فانئوس،

تعدادی از روز پیش ادعا شد کدام ممکن است علی دایی ستاره پرافتخار فوتبال ایران شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند هشت نفری کدام ممکن است در جام جهانی ۲۰۲۲ به جذب می کند کشانده تبدیل می شود راهی قطر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است به در کنار مهدی مهدوی کیا مراقبت از این مراسم به دوحه بازدید کرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان راشمین چودری مجری این سیستم همراه خود عبارت «نخستین بازیکنی کدام ممکن است اجتناب کرده اند مرز ۱۰۰ گل رفتن کرد.» در کلاس سراسری اجتناب کرده اند علی دایی مراقبت از مراسم دعوت کرد.

با این حال در نهایت مهمانی شاهد گذراندن اوقاتی همراه خود استاندارد علی دایی همراه خود جانی اینفانتینو را انتخاب کنید و انتخاب کنید گپ های مختصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلپذیر آنها بودیم. بعد از همه علی دایی در بازتاب اتصال خوبی همراه خود رئیس فیفا داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از سال پیش در حالی کدام ممکن است جانی اینفانتینو در بازدید به تهران بود به فرودگاه سر خورد به همان اندازه جانی اینفانتینو را عرضه بگیرد. علی دایی در سال های قبلی چندین بار در مهمانی های فیفا نمایندگی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اتصال دلپذیر همراه خود جانی اینفانتینو همچنان موجود است.

علی دایی پیش اجتناب کرده اند این مراسم همراه خود الهام بخش از حداکثر سایر اعضای دعوت شده به قرعه کشی آخرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان سکانس پایانی بازدید شخصی به دوحه مواجه شد.

علی دایی در آغوش رئیس فیفا / عکس

علی دایی در آغوش رئیس فیفا / عکس

علی دایی در آغوش رئیس فیفا / عکس

علی دایی در آغوش رئیس فیفا / عکس