عمیق تعطیلی مدارس ۶ شهر کرمانشاه {به دلیل} کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانامیر الزهرابی در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر تصدیق شد: همراه خود ملاحظه به تداوم شرایط جوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر می گذارد ذرات کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار در جو استان کرمانشاه، بر مقدمه انتخاب کارگروه شرایط اضطراری آلودگی هوا، فردا یکشنبه اردیبهشت ماه ۱۲، ۱۳۹۳، مهد کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبستان قصرشیرین گیلانغرب، srplg برودالاهو، اسلام آگادیر کرمانشاه فردا صبح تعطیل است.

وی افزود: به افراد طرفدار تبدیل می شود همراه خود مبتلایان قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریوی، سالمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان حتی الامکان اجتناب کرده اند منازل خارج نشوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش در بیرون را کاهش دهند.

مدیرکل مدیریت فاجعه استان کرمانشاه تصریح کرد: سایر اشخاص حقیقی نیز اجتناب کرده اند ورزش های تمدید شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کیفیت صنعتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی های خارج اجتناب کرده اند منزل خودداری کنند.