عنوان خلیج فارس در کتب ۴۵۰ سال پیش اجتناب کرده اند میلاد مسیح آمده است


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بندرعباس، حجت‌الاسلام محمد عبادی‌زاده به رویداد ۱۰ اردیبهشت روز خلیج‌فارس، گفت: خلیج‌فارس شناخته شده به عنوان سومین خلیج غول پیکر جهان شناخته می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند دیر زمان همراه خود هویت تاریخی پارس عجین {بوده است}.

وی، همراه خود اشاره کردن این نکته کدام ممکن است خلیج فارس اجتناب کرده اند قبلی به همان اندازه کنون شناسایی شده است است، عنوان کرد: اگر به کتب یونانی ۴۵۰ سال پیش اجتناب کرده اند میلاد ملاحظه شود، اجتناب کرده اند دریای پارس عنوان به میان آمده است، کدام ممکن است بلافاصله اجتناب کرده اند آن شناخته شده به عنوان خلیج فارس یاد می‌شود.

مشاور ولی فقیه در استان هرمزگان همراه خود دقیق این نکته کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند کشورهای دنیا در جستجوی هویت بخشی به تماس گرفتن‌های بازیگران تولید دیگری هستند، ابراز کرد: مشاور مقامات انگلیس در هنگام راه اندازی برخی اجتناب کرده اند کشورهای خلیج‌فارس سعی بر اصلاح عنوان این اقیانوس را داشت کدام ممکن است رسانه‌های صهیونیستی نیز کمک دهنده این امر بودند؛ با این حال نتوانستند به سمت ملت ایران به مقصود شخصی انگشت پیدا کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبادی‌زاده همراه خود دقیق این نکته کدام ممکن است هوشیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیداری ملت ایران اجازه اصلاح عنوان خلیج فارس را نداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌دهد، دقیق کرد: موضع قاطع ملت، خلیج‌فارس را شناخته شده به عنوان حس مشترک ایرانیان راه اندازی شد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: ستیز همراه خود هویت سراسری ایرانی، یکی اجتناب کرده اند راهبردهای قابل توجه دشمن است کدام ممکن است ملت ایران همراه خود هوشیاری شخصی، در برابر این این جریان قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هر در نظر گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلیقه‌ای به صورت یکپارچه به سمت این حرکت ایستاد.

انتهای پیام/ ۸۸۰۵۵
این مطلب را برای صفحه اول توصیه کنید