عکس گرفتن در تل آویو (+ عکس) ۲ اسرائیلی کشته و هشت تن تولید دیگری زخمی شدند / مسئله حمله فراری / خوش آمدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارک به جنبش جهاد اسلامی
سیستم بار کلی تل آویو اجتناب کرده اند ترس حمله ها تا حد زیادی بسته شده است.