فاجعه اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از پرس و جو "فمینیست"
امروزه تبعیض در اوکراین بر ۲ اساس استوار است: مبارزه به امکانات جسمی بالایی خواستن دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانمها در شرایط دردسرساز جنگی نسبت به پسران آسیب پذیرتر هستند.