فدراسیون فوتبال را تغییر به پرسپولیس کردند


به آموزش داده شده است فانئوس،

محمد نوری شرکت کننده سابق استقلال با توجه به انتصابات جدیدترین ۲ نیروی کار سراسری فوتبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در محیط مرحله ۱ چهارم آخرین جام حذفی صحبت کرد.

خواه یا نه اجتناب کرده اند وضعیت استقلال بعد اجتناب کرده اند آغاز ورزش اطلاع دارید؟

خوشبختانه فرزندان نیروی کار آغاز به ورزش کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر دشمنان به آنها کمین کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بگذارند آنها را توقف کنند، همراه خود امکانات به لیگ باز خواهند گشت.

با توجه به چه دشمنانی صحبت می کنید؟

شبیه به افرادی که استقلال را در جام حذفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب چهارم آخرین نابود کردند، گل مفید او را رد کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام نیروی کار مورد پسند میلیونی استقلال را بردن کردند از شمشیرهای شخصی را به نفع استقلال بستند. با این حال این آقایان باید بدانند کدام ممکن است خدا بالا جای خودش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریع چوبدستی مظلومیتشان را برای استقلال خواهند خورد. در واقع این دشمنی ها به نیروی کار استقلال محدود نمی شود.

منظورت واضح تره؟

متاسفانه فدراسیون فوتبال استقلال را برای انواع مربیان در مرحله سراسری رد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صراحتاً پرسپولیس را به نیروی کار های سراسری راه اندازی شد کرد. در واقع دلایلی برای این امر موجود است.

دلیلش چیه؟

اگر امتحان کنید نیروی کار های لیگ شیوع بیندازید متوجه می شوید کدام ممکن است مربیان ۸۰ نسبت نیروی کار ها استقلالی هستند. مهدی رحمتی فینال معلم استقلالی بود کدام ممکن است سرمربی الف پرسپولیس را اجتناب کرده اند جام حذفی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب شرکت کننده ب آسیایی است. همه این مربیان ساخت بالای تجهیزات گلف استقلال را آرم می دهند با این حال چون آقایان به تجهیزات گلف ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران عاملشان نمی رسند در فدراسیون انتقام می گیرند. به هر طریقی مدیرعامل تجهیزات گلف کدام ممکن است پولش را برای خیلی ریختن پیدا نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایل دارد یکی مثل علی منصور را بیاورد به همان اندازه نتیجه بگیرد. این دلیل است فدراسیون انتقام گرفت به همان اندازه بازو مربیان لوفر پرسپولیس را ببندد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون آن است می بینید اجتناب کرده اند نیروی کار سراسری بزرگسالان به همان اندازه کلاس های زیرین به فدراسیون منتقل شد. الاتحاد رسما به تجهیزات گلف پرسپولیس منتقل شد.

به تذکر ممکن است اشکال بی نظیر اجتناب کرده اند کجاست؟

تولید دیگری تقصیر استقلالی ها نیست. استقلالی ها تخصص آموزش بیشتری دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی فوتبال را جدا بگذارند، امسال به مصاف مهدی رحمتی، فرهاد مجیدی، علیرضا منصوریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید … خواهند سر خورد. یادمان نرفته است کدام ممکن است پرسپولیس چگونه در آبادان مقابل منصوری شکست خورد. همه اینها بار سنگینی بر دوش مربیان محروم پرسپولیس می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق دوستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفقا به مسئولان فدراسیون می گویند کدام ممکن است همراه خود آنها خوش بگذرانند. آموزش مزیت تمایل دارد کدام ممکن است الحمدلله فریلنسرها به ابعاد کافی اجتناب کرده اند آن برخوردارند. معلم ای کدام ممکن است همراه خود پارتی در تفریحی معلم شود خیلی زود ریختن تبدیل می شود. ساده آینده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت نیروی کار ابتدایی فوتبال کشورمان اجتناب کرده اند بازو {می رود}.

کسب اطلاعات در مورد شرایط این روزهای استقلال چه می گویید؟

همراه خود اخباری کدام ممکن است اجتناب کرده اند اردوی نیروی کار استقلال می شنویم امیدواریم این نیروی کار همراه خود امکانات به تمرینات شخصی شکسته نشده دهد به همان اندازه در دیدار سپاهان همراه خود تمام وجود به میدان بازگردد. مثبت هستیم کدام ممکن است استقلال ۶ تفریحی باقی مانده را توقف خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قهرمان خواهد بود. گرچه حیف کدام ممکن است عده ای عصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز خواب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوراک شخصی را برای حمله به استقلال تنها برای اینکه لیگ را شبیه به طور کدام ممکن است در جام حذفی نابود کردند اجتناب کرده اند دستشان در بیاورند، محروم کردند، با این حال نخ فانتاسم!