فردوسی پور خطاب به کی روش: در زمانی که اسکوچیچ سرمربی تیم ملی است، پست دادن درباره تیم ملی غیرحرفه ای بود.
کی روش: نمی خواستم برای خودم فرصت شغلی ایجاد کنم یا به خودم پیشنهاد بدهم. من سال ها با یک «مدیر رسانه ای» حرفه ای کار کردم و او مرا متوجه حمایت هواداران فوتبال ایران کرد. از هر فرصتی برای قدردانی از هواداران فوتبال ایران استفاده می کنم.