فرمانده فرجا: افزایش هزینه صدور گذرنامه نداریم/مردم به شایعات توجه نکنند
سردار حسین اشتری: افزایشی در هزینه صدور گذرنامه نداریم. از مردم عزیز خواهش می کنم اگر به زودی سفری در پیش ندارند برای پاسپورت اقدام نکنند و تا پایان سال و به مرور زمان درخواست خود را ارائه دهند. همچنین به شایعات در فضای مجازی توجه نکنید.