فلز در نیمه اول قرن جدید همراه خود گل نامشخص اجتناب کرده اند منسوجات تا حد زیادی بود


به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، خدمه های نساجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلز در اولین دیدار اجتناب کرده اند هفته {بیست و چهارم} لیگ برتر انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه اولین دیدار این رقبا ها در سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرن جدید اجتناب کرده اند ساعت ۵ صبح به مصاف هم رفتند. ساعت عصر در لحظه در ورزشگاه امام رضا. ورزشگاه (الف) مشهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه اول همراه خود شیوع عالی بر صفر شاگردان جواد نکونام به نوک رسید.

قوانین: سید مهدی مرجان زاده

{کمک می کند}فرزاد بهرامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امین زاهدی

مقوا زردساکت الهام (سرمربی) نساجی

مقوا صورتی:-

گلعرش رضوند (۴۰) برای فلز

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول اصرار دهید