فوتبال ایران باید به خدمه خلیج فارس احترام بگذارد


به مشاوره فانئوس،

موسی قنافتی در نشست خبری پس اجتناب کرده اند صعود تیمش به نیمه بسته شدن جام حذفی ذکر شد: دیروز گفتم این عنوان برای ورزشی های اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم غافلگیر کننده است. به نیمه بسته شدن رسیدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری غافلگیرکننده نیستیم چون شگفتی ساده منصفانه خدمه را بردن می تدریجی. در حال حاضر باید به ما احترام بگذارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما را مطالبه گر ببینند.

وی افزود: ما برای هر دوم ورزشی حتی برای ضربات پنالتی این سیستم ریزی می کردیم، در نظر گرفته شده می کردم ورزشی همراه خود منصفانه ضربه پنالتی تمام شود، به همان اندازه ۵۰ پنالتی گل خوردیم، اینطور بود، در ورزشی در حال حاضر کودک ها پول گرفتند. به خاطر زحماتشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده کردند.به آن ها باید ملاحظه ویژه شود.گیمرها مرحله آنها لیگ دوم نیست.ما به آنچه استحقاقش را داشتیم رسیدیم.

سرپرست فنی خدمه فوتبال خلیج فارس ذکر شد: اجتناب کرده اند اول هفته مشاوره ام باید پیروز شویم، در حال حاضر تمام عوامل قوت حریف را بستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید الان جزو ۴ خدمه برتر ایران هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هستیم. به آن است خوشحال از می کنم

قنافاتی ذکر شد: مس، آلومینیوم هر دو پرسپولیس برای ما فرقی نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنها احترام می گذاریم، با این حال ایران در حال حاضر باید به ما احترام بگذارد. قبلا خدمه های لیگ شیوع را بردن کرده بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حال حاضر کوپر رفسنجان را اجتناب کرده اند ثروتمندترین خدمه های ایران شکست دادیم. کودک های ما راضی شدند کدام ممکن است تمایز لیگ دوم همراه خود لیگ برتر آنقدرها هم بیش از حد نیست.

وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است در نظر گرفته شده می تدریجی تیمش در نیمه بسته شدن همراه خود کدام خدمه گذراندن تبدیل می شود، ذکر شد: ممکن است پاسخگو برای تیمم هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها نیاز دارند به در نظر گرفته شده ما باشند.

قنافتی همراه خود تاکید بر احتمال میزبانی خدمه خلیج فارس اجتناب کرده اند ماهشهر برای دیدار نیمه بسته شدن خاطرنشان کرد: باید اجتناب کرده اند فرماندار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور ماهشهر تشکر کنم کدام ممکن است به این شهر جایگزین دادند. در هر صورت امتحان شده می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه عامل به مسئولان شهر برگردانده تبدیل می شود به همان اندازه ببینیم چه تبدیل می شود.

انتهای پیام/