فوت ۳ فرد مبتلا عروق کرونر در خراسان شمالی – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر سید جواد، pureng وی شامگاه چهارشنبه در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود اصحاب رسانه اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت قبلی ۵۸ فرد مبتلا جدید کرون در بیمارستان های شهرستان بستری شدند. {در این} مدت ۳ فرد مبتلا جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو دادند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی اظهار داشت: در جاری حاضر ۱۶۷ فرد مبتلا سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامشخص همراه خود علائم بیماری کووید ۱۹ در بیمارستان های استان بستری هستند.

وی بر لزوم تزریق دوز بازگشت به واکسن کرونا تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: واکسیناسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت ایده ها بهداشتی مهم تعمیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت بیماری عروق کرونر مرکز است. متعاقباً شهروندانی کدام ممکن است باقی مانده است واکسن کرونا را اکتسابی نکرده‌اند هر دو نوبت سوم آن‌ها ادعا به اقدامات عاجل انجام دهند.

pureng وی اظهار داشت: در اشخاص حقیقی تحت تأثیر بیماری عروق کرونر علائم مرتفع است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی در طولانی مدت اظهار داشت: {افرادی که} این علائم را دارند باید قرنطینه شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتکل های بهداشتی را شدید بگیرند.