فیلم | برافراشتن پرچم عزای حسینی (ع) بر بام خرم آباد
فیلم | برافراشتن پرچم عزای حسینی (ع) بر بام خرم آباد
به همت سازمان فرهنگی شهرداری خرم آباد و اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان امروز پرچم عزاداری حسینی (ع) بر بام خرم آباد برافراشته شد.

به همت سازمان فرهنگی شهرداری خرم آباد و اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان امروز پرچم عزاداری حسینی (ع) بر بام خرم آباد برافراشته شد.