قالیباف: حقوق ها گرچه ماه یکبار اکتسابی تبدیل می شود – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف در توییتر شخصی نوشت: همراه خود تصویب مجلس نمایندگان در الگو بازرسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، کلیه حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستمزدهای پرداختی شبیه شهریه، ساعتی، حق نظارت، متشابه باشد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره. تیز کردن ماهیانه منصفانه بار در ماه، روزی کدام ممکن است فشارهای اقامت غیرقابل تحمل بر گروه هایی اجتناب کرده اند افراد تحمیل شده است، آنها به طور مناسب تجمع می کنند.