قرآن کریم اجتناب کرده اند پاداش شاه عباس صفوی + عکس


به گزارش خبرنگار تجسمی خبرگزاری فارس، در موزه آثار باستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرهای اسلامی موزه سراسری ایران، نسخ خطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاحان کهن قرآنی نگهداری می شد کدام ممکن است عجیب و غریب ترین آنها به جاده کوفی است.

مجموعه قرآن های کهن به جاده کوفی موزه سراسری ایران درمورد به قرن سوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارم هجری قمری است کدام ممکن است اصولاً آنها پس اجتناب کرده اند مرمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحافی توسط شاهان صفوی به مقبره شیخ صفی الدین اردبلی تقدیم شد. . آرامگاه شاه اسماعیل اول (نخستین پادشاه صفوی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادرش {در این} آرامگاه قرار دارد.

شناخته شده به عنوان مثال یکی اجتناب کرده اند این قرآن های شریف کدام ممکن است اجتناب کرده اند موقوفات شاه عباس صفوی بر مقبره شیخ صفی الدین اردبلی در سال ۱۰۳۷ هجری قمری است به جاده کوفی بر منافذ و پوست نوشته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعلق به چهارم هجری قمری است. . دارای مقیاس ۱۷.۵*۲۶.۳ سانتی متر می باشد.

قطعه ای اجتناب کرده اند قرآن به جاده کوفی بر روی منافذ و پوست آهو همراه خود برداشتن بیضی کودک نوپا همراه خود هفت سطر در صفحه، صفحه اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید آخر دارای محتوای متنی مذهبی همراه خود قالب برگ خرما در محیط را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوج سوره به جاده طلایی است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود قالب برگ نخل در محیط، نمادها شنی هستند. جلد چرم هلویی بنفش همراه خود نقوش لاستیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترنج، موجود در معرق مفصلی، همراه خود اوج کدویی حکاکی شده همراه خود طلا، جلد در قرن دوازدهم هجری ساخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هم متصل شده است.


مدل خطی قرآن کریم درمورد به دوران صفویه کدام ممکن است در مقبره شیخ صفی‌الدین اردبیلی پیدا شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون در موزه سراسری ایران نگهداری می‌شود.

در جاری حاضر ۱۲ مدل اجتناب کرده اند مجموعه‌های قرآنی مذکور پس اجتناب کرده اند کنار هم قرار دادن‌سازی مورد استفاده قرار گیرد محققان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدیدکنندگان در محوطه موزه به صورت دیجیتالی اضافه کردن شده است.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول اصرار دهید