قرار دادن سپاه در فهرست گروه های تروریستی غیرقانونی است


امیدوارم هم دولت آلمان و هم سایر دولت هایی که ممکن است برای انجام این اقدام برنامه ریزی کنند، نتایج اقدامات غیرسازنده خود را در نظر بگیرند و منافع مشترک خود را قربانی سازش های سیاسی زودگذر و تصمیمات سیاسی نکنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام برای قرار دادن سپاه در فهرست گروه های تروریستی را غیرقانونی خواند.

به گزارش ایسنا، وی در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال ایسنا درباره اظهارات اخیر وزیر امور خارجه آلمان مبنی بر اینکه اتحادیه اروپا در حال بررسی موضوع قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه های تروریستی است، تاکید کرد: انقلاب اسلامی سپاه پاسداران یک نهاد رسمی نظامی در ایران است و انجام چنین اقداماتی غیرقانونی است.

کنعانی ادامه داد: امیدوارم هم دولت آلمان و هم سایر دولت هایی که ممکن است برای این کار برنامه ریزی کنند، نتایج اقدامات غیرسازنده خود را در نظر بگیرند و منافع مشترک خود را قربانی سازش های زودگذر سیاسی و تصمیمات سیاسی نکنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تصمیم نیوزلند مبنی بر تعلیق گفت وگو با ایران در زمینه حقوق بشر به دلیل تحولات داخلی ایران گفت: این اقدامات غیرمسئولانه، احساسی و در واقع مبتنی بر رویکرد سیاسی است.