قهرمانی انگلیس | فانتاسم اصولاً اجتناب کرده اند حضور شکارچی


به آگاه فانئوس،

در هفته چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکم لیگ برتر انگلیس روز شنبه هالوسی همراه خود گل دقیقه ۷۴ کن لوئیس پاتر {در خانه} میدلزبورو همراه خود نتیجه منصفانه بر صفر پیروز شد.

لاهار {در این} دیدار در دقیقه ۷۵ اجتناب کرده اند مخلوط کردن هالست جای شخصی را به صیادمانچه داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جای شخصی را به تایلر اسمیت داد.

هالوست همراه خود ۴۴ امتیاز در کلاس بیستم جدول ۲۴ تیمی چمپیونشیپ انگلیس قرار دارد.

انتهای پیام/